BRANŞ DERSLERİMİZ
YÜZME

Yüzme,vücudumuzda bulunan bütün kas gruplarını çalıştıran ve vücut koordinasyonunu sağlayan temel sporlardan biridir.Derslerimiz öncelikle öğrencilerimizi suya alıştırma ve yüzmeyi sevdirme evresi ile başlar.Daha sonra ayak çırpma,doğru vücut pozisyonu,serbest ve sırt üstü yüzme,doğru tekniği geliştirme çalıştırma ile devam eder. Yüzme etkinliğimiz, yaz okulu programı dahilinde Temmuz-Ağustos aylarında yapılmaktadır.

MODERN DANS

Modern Dans

Bale ve modern dans çalışmaları; çocuklarımızın bedensel, duygusal, sosyal ve psikomotor gelişimini, vücut ve beyin koordinasyonunu, bedenini kullanma-denge becerisi ile disiplinli çalışmalarını, başarma duygularını ve yaratıcılıklarını geliştirir. Sağlıklı bir vücut gelişimine, grup bilincini oluşturmasına, estetik algılarını ve sanatsal yönlerini geliştirmelerine katkıda bulunur.

MÜZİK - ORFF EĞİTİMİ

Müzik - Orff Eğitimi

Okul öncesi dönemde müzik-orff çalışmaları çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine yardımcı olur.Orff eğitimi çeşitli ritim aletleri, davullar, marakaslar ve ses boruları ile ritim kulaklarını geliştirir ve ses estetiği kazanmalarına yardımcı olur. Grup içinde yapılan çalışmalar; yardımlaşmalarına, paylaşmalarına, güven duygularının gelişmesine, konuşma ve hareket becerisi kazanmalarına ve sözcük hazinelerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

YARATICI DRAMA

Drama

Drama eğitimi çocukların dilsel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekler. Yaratıcı drama, okul öncesinde çocukların sanat hakkında genel kültür bilgisine sahip olmalarına, özgüven kazanma, gözlem yapma ve rol yapma yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerini mimik, jest ve sesle ifade etmeyi öğrenmelerine yardımcı olur.

FEN - DOĞA ÇALIŞMALARI

Fen-Doğa Çalışmaları

Fen ve matematik çalışmaları, özellikle okul öncesi dönemde çevrelerinde olup biten her şeye güçlü bir ilgisi olan çocukların, laboratuar öğretmeni tarafından yapılan fen deneyleri ile henüz keşfedemedikleri bilimsel olaylara karşı daha duyarlı hale gelmelerini sağlar. Çocuklar fen, doğa ve matematik çalışmaları ile araştırma, gözlemleme, inceleme, fikirlerini uygulayıp test edebilme, deney yaparak öğrenme, neden-sonuç ilişkisi yaratabilme ve sorgulama gibi bilimsel yöntemleri öğrenirler. Bu çalışmalar çocukların çevrelerini tanımalarına, el becerilerini geliştirmelerine, açık fikirli ve meraklı bireyler olmalarına yardımcı olur.