Eğitim Anlayışımız

 

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Özel Küçük Melekler Anaokulu olarak biz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İlke ve İnkılapları ışığında, çocuklarımızın geleceğin Mutlu, Sağlıklı ve Başarılı yetişkinler olması için dikkatle hazırlanmış bir eğitim sistemiyle çalışmaktayız. Hem fiziksel sağlıklarını sağlamak hem de psikolojilerini olumlu yönde etkileyen ortamlar geliştiriyoruz. Çocuklarımıza “Ulusal İnsan Olma Bilinci”’ni 2 Dilli Eğitim uygulayarak kazandırıyoruz. Çocuklarımız İngilizce dilini kültürüyle beraber yaşayarak, oynayarak, eğlenerek öğreniyorlar.

Portage Gelişim Ölçeği” sayesinde yılın başlangıç ve sonunda öğrencilerimizin hangi seviyeden hangi seviyeye geldiğini, ölçek doğrultusunda etkinliklerimizi planlayarak uygulayarak görüyoruz. Bilişsel, Özbakım, Sosyal, Dil ve Fiziksel Gelişim alanlarını ayrı ayrı inceleyerek çocuklarımızın her yönüyle gelişmesini önemsiyoruz. Böylece çocuklarımızın yaşına uygun olarak adım adım gelişimlerini takip ediyoruz.

Montessori eğitim programı ışığında her yaş grubunun gelişim özelliğine uygun olarak “Duyu Etkinlikleri” ve “Geri Dönüşüm Projeleri” uyguluyoruz. Ayrıca Montessori kapsamındaki el-göz koordinasyonunu geliştiren oyuncakları kullanıyoruz.

Çocuklarımızın “Fen ve Matematik Zekalarını” geliştirmek amacıyla düzenli olarak Ünite konularımızla paralel olan “GEMS PROGRAMI” uyguluyoruz.

Serbest Oyun Zamanı bizim için son derece kıymetli. Çocuklarımızın yaratıcılıklarını, özgürlüklerini olumlu yöne kanalize etmelerini sağlayan serbest oyun zamanı, aynı zamanda sorunlar yaşayıp çözüm yolları düşünüp uygulamalarına fırsat vermektedir. Bu amaçla “PLAN-OYUN-HATIRLAMA” Zamanlarını “HIGH SCOPE PROGRAMI” kapsamında amacına uygun olarak uyguluyoruz.

Bu kapsamda Uluslararası Eğitim Programlarını Türk Kültürüne uygun olarak çocuklarımızı en olumlu şekilde geliştirecek bir eğitim sistemimiz vardır. Bunu MEB’nın eğitim programı içerisinde Günlük ve Haftalık Planlamaya entegre ediyoruz.

Velilerimize her ayın ilk günü yeni ayın “Yemek Listesi”, “Türkçe Eğitim Bülteni” “İngilizce Eğitim Bülteni”  ve “Eğitim Makalesini” göndererek Okul-Aile işbirliği içerisinde öğrenilen tüm çalışmalardan velilerimizi haberdar ediyoruz. Ayrıca Türkçe Eğitim Bülteni içerisinde yer alan “Aile Etkinlik Takvimi” sayesinde kısa, eğlenceli aktiviteleri anne-babalarımızın çocuklarıyla evlerinde kaliteli zaman geçirmeleri için hazırlayıp gönderiyoruz.

Anne-Baba Katılımı” ile ilgili olarak velilerimizi okulumuza davet ederek çocuklarımızla beraber etkinlik uygulama fırsatı sağlıyoruz. Ayrıca çeşitli projeleri çocuklarımızın anne-babaları ile hazırlayıp okulumuzda sunmalarını destekleyecek planlamalar yapıyoruz.

Çocuklarımızın bilimsel bilgileri eğlenceyle öğrendiği okulumuzda her ay mutlaka Ünite konumuz ile ilgili “PARTİ”, “GEZİ” ve “TİYATRO GEZİ”’miz olmaktadır. Böylece sosyalleşme sürecinde öğrencilerimize olumlu alışkanlıklar kazandırıyor, mutlu olmanın yollarını öğrenmelerini sağlıyoruz.

Biz çocukları sevdiğimiz ve geleceğin mimarı olacaklarına inandığımız için, her geçen gün daha büyük bir enerjiyle ve zevkle ekip ruhu içerisinde çalışıyoruz. Her türlü öğrenme ve gelişme sürecini en üst seviyeye taşıyoruz.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi:

“Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.”